REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

TITIHARMONY, s.r.o., 05934 Spišská Teplica, Obrancov mieru 317, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iného dokladu o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

 

V ……………………………… dňa: …………………                                       

 

 

……………………………………..

Podpis zákazníka